Termékinformációk

Kőrösi Csoma Sándor - Buddha élete és tanításai
Szerző: Kőrösi Csoma Sándor
Megjelenés: 2009
ISBN: 9789732609279
Terjedelem: 227 oldal
Állapot: Új
Nyelv: Magyar
Termékazonosító: 2222
Ár:
Ár:2,500 Ft

A könyv tartalmáról

Kőrösi Csoma Sándor - Buddha élete és tanításai
 
A kötet két részre tagolódik: az el­ső részben W. W. Hunter A za­rán­dok tu­dós című ta­nul­mánya található, mely­ben Csoma éle­tét raj­zol­ja meg, és sok te­kin­tet­ben új ada­tok­kal és szem­pon­tok­kal egé­szí­ti ki ki­vá­ló tu­dó­sunk in­di­ai te­vé­keny­ségé­nek törté­ne­tét. A kö­tet má­sodik része Kőrösi Buddháról írt két ere­de­ti mun­ká­ját, valamint a tibeti nyelvű szent könyv, a Kandzsúr tartalmának - Buddha életének és tanításának - bemutatását foglalja magába. A kötetet teljessé teszi a könyv végén szereplő jegyzék és a szövegben szereplő tibeti, szanszkrit és páli nevek szójegyzéke.

A szerző művei