Termékinformációk

Bevezetés a transzperszonális pszichológiába
válogatás Abraham Maslow, Roberto Assagioli és Ken Wilber írásaiból
Szerző: Abraham Maslow, Roberto Assagioli és Ken Wilber
Megjelenés: 2006
Kiadó: Ursus Libris Kiadó
ISBN: 9638689560
Terjedelem: 286 oldal
Állapot: Új
Nyelv: Magyar
Termékazonosító: 2846
Ár:
Ár:3,200 Ft

A könyv tartalmáról

Bevezetés a transzperszonális pszichológiába

válogatás Abraham Maslow, Roberto Assagioli és Ken Wilber írásaiból
 
Az Emberközpontú pszichológia sorozat ötödik kötete a transzperszonális pszichológia néhány évtizeddel ezelőtti zászlóbontásának és kibontakozásának időszakába vezeti el az olvasót. Annak a három szerzőnek a mára már klasszikusnak számító cikkeiből és tanulmányaiból mutatunk be néhányat, akik már a kezdetekkor pontosan jelölték ki ennek az új irányzatnak a legfontosabb témáit. A transzcendens tudatállapotokat, a „csúcsélményeket” napjainkban már az akadémikus pszichológia is intenzíven kutatja. A transzperszonális pszichológiának azonban kezdettől fogva a legfőbb célja volt az, hogy ezeknek a jelenségeknek a megismerésével az emberi lét teljesebbé válását és az egészségesebb életet segíthesse elő.
"...Eleddig felfedezetlen képességeinkre derítünk fényt, rátalálunk igazi hivatásunkra, önmagukat kifejezni akaró magasabb képességeinkre, amelyeket viszont gyakran elutasítunk vagy elfojtunk a megértés hiánya és a félelem előítéletei miatt. Felfedezzük a mindannyiunkban ott szunnyadó differenciálatlan pszichés energiát is, vagyis a tudattalanunknak azt az alakítható részét, amely a rendelkezésünkre áll és határtalan kapacitást biztosít a tanulásra meg az alkotásra."
Roberto Assagioli
 

Tartalomjegyzék
I. rész Válogatás A. H. Maslow műveiből
Amit eddig nem tudtunk az emberi természetről
Z-elmélet
(Fokozatbeli) különbségek az ömegvalósítás szintjét meghaladó és a csupán egészséges emberek között
Zárszó
A transzcendencia különböző jelentései
II. rész Válogatás Roberto Assagioli műveiből
Dinamikus pszichológia és pszichoszintézis
Önmegvalósítás és lelki zavarok
1. A spirituális ébredést megelőző krízisek
2. A spirituális ébredés által okozott krízisek
3. A spirituális ébredésre adott reakciók
4. Az átalakulás folyamatának szakaszai
A transzperszonális élmények szimbólumai
Gyakorlat: a rózsa virágzása
III. rész Válogatás Ken Wilber műveiből
Mi a transzperszonális pszichológia? Két humanisztikus pszichológia lenne?
Válasz nyílt levélben
A növekedés spektruma
I. rész: A tudat spektruma
Az átmeneti szakaszok (vagy Én-szakaszok)
Az énrendszer
Az egész fejlődés összefoglalása
II. rész: A hagyományos háttér
A pszichopatológia fejlődési dimenziói
Csecsemőfejlődés: Mahler Margit (Margaret Mahler) kutatásai
A fejlődés fordulópontja: Blanck és Blanck munkássága
A fejlődési fordulópontok spektruma
Az elméletek kombinációja
Összefoglalás
A pszichopatológia spektruma
I. rész: A preperszonális tartomány patológiái
II. rész: A perszonális tartomány patológiái
III. rész: A transzperszonális tartomány patológiái
A szerzők életrajza
Abraham H. Maslow (1908–1970)
Roberto Assagioli (1888–1974)
Ken Wilber (1949– )
Név- és tárgymutató
Sorozatszerkesztői utószó
 

A szerző művei