Termékinformációk

A peloponnészoszi háború
Szerző: Thuküdidész
Megjelenés: 1999
Kiadó: Osiris
ISBN: 963-379-678-4
Terjedelem: 708 oldal
Állapot: Új
Nyelv: Magyar
Termékazonosító: 2166
Ár:
Ár:4,480 Ft

A könyv tartalmáról

A peloponnészoszi háború
 
A görög történetírás legnagyobb alakjának nyolc könyvből álló műve a peloponnészoszi háború (Kr. e. 431¯404) lefolyását Kr. e. 410-ig ismerteti. Az eseményeket saját kutatásai segítségével rekonstruálta, s munkájához írott forrásokat is felhasznált. A leírás folyamatába szónoklatokat illesztett, hogy megvilágítsa a szereplők cselekedeteinek, a politikai döntéseknek az okait, kifejezve személyes értelmezését mindannak okairól, ami bekövetkezett. A könyv egyik legdrámaibb s a szofisztikus vitairodalom magaslataira emelkedő jelenete a kicsiny Mélosz szigetét körülzáró athéniak és az erőszaknak nem engedő mélosziak párbeszéde, amely a nagyhatalmak és a kis államok örök és ¯ a kicsikre nézve többnyire végzetes ¯ konfliktusának legjobb összefoglalása az egész ókori irodalomban.

A szerző művei