Termékinformációk

Egyszerű kérdések - A Sárga Császár belső könyvei
A hagyományos kínai orvoslás és természetfilozófia legrégebbi kézikönyvének teljes fordítása.
Szerző: Sárga Császár
Fordította: Tokaji Zsolt
Megjelenés: 2021
ISBN: 978-615-01-1844-4
Terjedelem: 435 oldal
Állapot: Új
Nyelv: Magyar
Termékazonosító: 3107
Ár:
Ár:7,990 Ft

A könyv tartalmáról

Egyszerű kérdések - A Sárga Császár belső könyvei
A hagyományos kínai orvoslás és természetfilozófia legrégebbi kézikönyvének teljes fordítása.

 
Gyógyforrás Kiadó, 2. átdolgozott kiadás
 
A legendás Huang Dinek, vagyis a Sárga Császárnak tulajdonított mű mindmáig a hagyományos kínai orvoslás legjelentősebb forrásainak egyike, hanem nem épp a legfontosabb azok közül. A több mint kétezer éve íródott és összeállított könyv jelentőségét a nyugati orvostudomány alapjainak számító Corpus Hippocraticumhoz, a Hippokratészi gyűjteményhez szokás hasonlítani. A Sárga Császár könyvének jelentőségét az a forradalmi szemléletbeli és világnézeti paradigmaváltás adja, hogy a kínai kultúrkörben korábban létezett és széles körben elterjedt animisztikus és samanisztikus betegségmagyarázatokra adtak új, alternatív magyarázatot. A betegségeket többé nem démonok, gonosz és ártó szellemek okozzák, hanem az ember univerzumban elfoglalt helye, és az abból adódó makro- és mikrokozmikus párhuzamokban megfogalmazható egyensúly megbomlása idézi elő. Az Egyszerű kérdések címet viselő, 81 fejezetből álló mű szerint olyan racionális tényezők állnak a betegségek hátterében, mint az életmód, az étrend, az időjárás, a pszichés és mentális adottságok vagy az életkor. A hagyományos kínai világnézetre oly jellemző erőket és rendező elveket (Tao, Yin-Yang, Qi , az öt elem) ugyancsak ebben a műben állították először olyan rendszerbe, amely az emberi lények biológiai létezéséért és egészségi állapotáért felelős. A könyv olyan, korábbról nem ismert módszereket kínál, melyek révén ezen erők egyensúlyi állapota ismét létrehozható és a betegségek megelőzhetők, illetve gyógyíthatók.
Ez a mű nem hiányozhat az olyan szakemberek könyvárából, mint a természetgyógyászok akupunktőrök, de rendkívül hasznos és értékes olvasmánya lehet a természetgyógyászat civil elkötelezettjeinek, az egészségmegőrzés és gyógyítás alternatív módjai iránt érdeklődőknek épp úgy, mint a kínai filozófia szerelmeseinek.
A mű teljes egészében most első ízben olvasható magyarul Tokaji Zsolt szakértő tolmácsolásában.
TARTALOM
A FORDÍTÓ ELŐSZAVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
I. KÖNYV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
1. Diskurzus az ősi idők mennyei igazságairól . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2. Nagy diskurzus a négy (évszak) Qíjének
és az (emberi) szellem összhangjáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46
3. Diskurzus az éltető Qi Égbe hatolásáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4. Diskurzus az aranyláda igaz szavairól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
II. KÖNYV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
5. Nagy diskurzus a Yin és a Yang kölcsönhatásáról . . . . . . . . . .     61
6. Diskurzus a Yin és a Yang elválasztásáról és egyesítéséről . . . .    72
7. Diskurzus a Yin és a Yang megkülönböztetéséről . . . . . . . . . . .   75
III. KÖNYV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
8. Diskurzus a Lélek (tornác) Orchidea (termének) titkos iratairól . .  81
9. Diskurzus a hat időciklusról és a belső szervek mibenlétéről .       .83
10. Az öt Zang-szerv megnyilvánulásai és hatásai . . . . . . . . . . . . . 90
11. Diskurzus az öt Zang-szerv megkülönböztetéséről . . . . . . . . .  95
IV. KÖNYV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
12. Diskurzus az égtájaknak megfelelő különböző módszerekről        98
13. Diskurzus ajing változtatásáról és a Qi átalakításáról . . . . . .     100
14. Diskurzus a forró levesekről, főzetekről és gyógylikőrökről .      104
15. Diskurzus a jade lajstromról és a legfontosabb (teendőkről) . .  108
16. Diskurzus a diagnózis legfontosabb
(tényezőiről) és a meridiánok (működésének) leállásáról . . .            110
V. KÖNYV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
17. Diskurzus a pulzus (vizsgálatának) legfontosabb
(tényezőiről) és a jing részletes (elemzéséről). . . . . . . . . . . . .       115
18. Diskurzus az egészséges ember Qíjének megnyilvánulásairól . . 124
VI. KÖNYV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
19. Diskurzus a jáde (lapokra írt) mozgatórugóról
és a Zang-szervek szabályos (pulzusáról) . . . . . . . . . . . . . . .        131
20. Diskurzus a három részről és a kilenc szakaszról . . . . . . . .       143
VII. KÖNYV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
21. Diskurzus a pulzusok megkülönböztetéséről . . . . . . . . . . .       149
22. Diskurzus arról, hogy a Zang-szervek Qíje
miként követi mintaként az évszakokat . . . . . . . . . . . . . . .            152
23. Az öt Qi hatásának átfogó magyarázata . . . . . . . . . . . . . . .     159
24. A vérről, a Qiről valamint a fizikális és a mentális
állapotokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   161
VIII. KÖNYV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
25. Diskurzus a becses élet tökéletes formájáról . . . . . . . . . . . .     164
26. Diskurzus a nyolc égtáj (felől érkező ártalmas hatásokról)
valamint az isteni tisztánlátásról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          168
27. Diskurzus a rendes és a gonosz (Qi) elválasztásáról és
egyesüléséről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  173
28. Diskurzus a hiány és többlet állapotáról . . . . . . . . . . . . . . .      177
29. Diskurzus a Tai Yin és a Yang Ming csatornákról . . . . . . .           184
30. Diskurzus a Yang Ming csatorna rendellenességeiről . . . .           187
IX. KÖNYV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189
31. Diskurzus a lázzal járó betegségekről . . . . . . . . . . . . . . . . . .   189
32. A lázzal járó betegségek akupunktúrás kezeléséről . . . . . .         193
33. Diskurzus a lázzal járó betegségek részleteiről . . . . . . . . . .       197
34. Diskurzus a lázadásról és az összhangról . . . . . . . . . . . . . .    . 201
X. KÖNYV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204
35. Diskurzus a maláriáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  204
36. A malária akupunktúrás kezelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     211
37. Diskurzus a Qi rendellenes működése (okozta betegségekről) .    215
38. Diskurzus a köhögésről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
XI. KÖNYV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
39. Diskurzus a fájdalom kialakulásáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     220
40. Diskurzus a hasról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225
41. A derékfájdalom akupunktúrás kezeléséről . . . . . . . . . . . .         230
XII. KÖNYV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235
42. Diskurzus a szél kórtényezőről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   235
43. Diskurzus a Bi-szindrómáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   239
44. Diskurzus a Wei-szindrómáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    244
45. Diskurzus a Jue-szindrómáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   247
XIII. KÖNYV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
46. Diskurzus a betegségek elviseléséről . . . . . . . . . . . . . . . . . .    .252
47. Diskurzus a különleges betegségekről . . . . . . . . . . . . . . . . .     256
48. Diskurzus a nagyon különleges betegségekről . . . . . . . . . .       260
49. A csatornák rendellenességeinek magyarázata . . . . . . . . . .       264
XIV. KÖNYV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
50. Diskurzus az akupunktúra legfontosabb szabályairól . . . .          269
51. Diskurzus a akupunktúrás tűszúrások pontos mélységéről .        271
52. Diskurzus az akupunktúra tilalmairól . . . . . . . . . . . . . . . . .       272
53. Diskurzus a hiány és a többlet akupunktúrás kezeléséről .           275
54. Az akupunktúrás tűk fajtáiról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    276
55. Diskurzus az akupunktúra módszereiről . . . . . . . . . . . . . . .       279
XV. KÖNYV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   283
56. Diskurzus a bőrszelvényekről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    283
57. Diskurzus a fő- és a mellékcsatornákról . . . . . . . . . . . . . . .       285
58. Diskurzus az akupunktúrás pontokról . . . . . . . . . . . . . . . .       .287
59. Diskurzus a Qi rezidenciáiról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      291
XVI. KÖNYV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295
60. Diskurzus a csontozat mentén található akupunktúrás
pontokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    295
61. Diskurzus a víz és a hőség okozta betegségek
akupunktúrás kezeléséről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            299
XVII. KÖNYV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304
62. Diskurzus a csatornák gyógyításáról . . . . . . . . . . . . . . . .           304
XVIII. KÖNYV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
63. Diskurzus a mou akupunktúrás módszerről . . . . . . . . . .             316
64. Diskurzus a négy évszak követelményeivel ellenkező
és az ahhoz alkalmazkodó akupunktúrás kezelésről . . .                      323
65. Diskurzus a másodlagos és az elsődleges betegségekről,
valamint a betegségek kiterjedéséről . . . . . . . . . . . . . . . .                 327
XIX. KÖNYV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
66. Nagy diskurzus az Ég kezdetének följegyzéseiről . . . . . .              331
67. Nagy diskurzus az öt elem körforgásáról . . . . . . . . . . . . .           338
68. Nagy diskurzus a hat időjárási hatásról . . . . . . . . . . . . . .           344
XX. KÖNYV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .348
69. Diskurzus az öt elem és a hatféle időjárás hatásairól . . .               348
XXI. KÖNYV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
70. Nagy diskurzus az öt elem energetikai hatásairól . . . . . .               362
71. Nagy diskurzus a hat időjárási hatás szabályszerűségéről . .          371
72. Diskurzus az akupunkrúra szabályairól . . . . . . . . . . . . . .             381
73. Diskurzus a betegségek kialakulásáról . . . . . . . . . . . . . . .            381
XXII. KÖNYV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
74. Diskurzus a betegségek leglényegéről és a
helyes kezelésről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          382
XXIII. KÖNYV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .392
75. Diskurzus a leírtak tanulmányozásáról . . . . . . . . . . . . . . .             392
76. Diskurzus a megfelelő diagnózis magyarázatáról . . . . . .                 395
77. Diskurzus az öt vétekről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        398
78. Diskurzus a négy hibáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          400
XXIV. KÖNYV 402
79. Diskurzus a Yin és a Yang (csatornák) típusairól . . . . . . .               402
80. Diskurzus a Qi növekedéséről és hanyatlásáról . . . . . . . .               406
81. Diskurzus a leheletfinom magyarázatokról . . . . . . . . . . . .              408
BIBLIOGRÁFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410