Termékinformációk

Gondolatok
Szerző: Blaise Pascal
Fordította: Pődör László
Megjelenés: 1983
Kiadó: Lazi
ISBN: 963-2812255
Terjedelem: 554 oldal
Állapot: Antikvár
Nyelv: Magyar
Termékazonosító: 377
Ár:
Ár:3,800 Ft

A könyv tartalmáról

Isten és ember viszonyának alapkérdéseivel foglalkozik elmélkedéseiben Pascal. Az emberi értelem számára igyekszik megvilágítani a keresztény, közelebbről a katolikus vallás lényegét, és bizonyítani egyedül igaz vallás voltát; egyúttal azt is kutatja, lehet-e és mennyiben lehet egyáltalán hozzáférni az értelem eszközeivel a hit igazságaihoz. A mai olvasó számára nagyon különböző elemek vegyülnek ezekben a gondolatokban: a nagy bölcselő és az alázatos hívő felismerései és kérdésfeltevései a vallás, az igazság, az erkölcs természetéről; bibliai helyek teológiai, "szakmai" érdekű magyarázatai és összeállításai (helyenként olyan hitvédelmi fejtegetésekkel, amelyek épp tudományos igényük miatt avultak azóta naivitássá); csak az egyháztörténet ismerői számára áttekinthető állásfoglalások, érvek a 17. századi egyház belső ideológiai vitáiban. Megnehezíti a Gondolatok olvasását, hogy nem egységes mű, hanem egy megírandó műhöz készült jegyzetek halmaza. Csak az utókor csoportosíthatta témája szerint 14 fejezetbe a 924 - többnyire néhány soros, olykor egy-két oldalas - feljegyzést; sok köztük a töredékes gondolat, befejezetlen mondat, sőt a szerzőnek csupán saját emlékeztetésére odavetett néhány összefüggéstelen szava. Kár, hogy e kiadáshoz nem csatoltak utószót vagy bevezető tanulmányt, mely segítene az olvasónak a művet a janzenizmusról szóló vitában elhelyezni.

A szerző művei