Termékinformációk

A modern rózsakereszt elemi filozófiája
Szerző: J. van Rijckenborgh
Megjelenés: 1989
Terjedelem: 200 oldal
Állapot: antikvár
Nyelv: Magyar
Termékazonosító: 1815
Ár:
Ár:2,400 Ft

A könyv tartalmáról

A modern rózsakereszt elemi filozófiája
 
Az érdeklődő, aki e könyv kézbevételével fogalmat akar alkotni magának a modern Rózsakereszt filozófiájáról, nem elégedhet meg felületes ismerkedéssel. Tudatában kell lennie annak, hogy nehéz tanulmányba kezd, mely teljes figyelmet és mély megfontolást kíván. A Rózsakereszt filozófiája nem az életről elmélkedik, hanem magára a tanuló életére gyakorol hatást: és az olvasónak újra és újra az a benyomása, mintha a Szellemi Iskola közvetlenül őhozzá fordulna. Ennek a módszernek természetesen kellemetlen oldala is lehet, mert olykor esetleg bosszúságot, sőt haragot is okozhat: mégis, félreismerhetetlen haszna miatt előnyben részesítjük a megszokottabb módszerekkel szemben. Az anyagnak ugyanis az olvasót nyugtalanítania, erősen foglalkoztatnia, sőt támadnia kell és különösen intellektuális érdeklődését kell szinte párbajra hívnia. Aki valódi rózsakeresztes irodalommal kezd foglalkozni, az jól értse meg, hogy a Szellemi Iskola munkatársai nem irodalmi vagy ismeretelméleti tehetségüket akarják fitogtatni, hogy ezzel földi és anyagi érdekeket támogassanak, hanem munkájukat a Szellemi Iskola szolgálatában végzik, még akkor is, ha ez a munka a saját anyagi érdekeikkel gyakran teljesen ellenkezik. A szerző a szolgálata területéről fordul Önökhöz, létállapotának megfelelően, hogy a nagy, magasztos Világosság-Szerzet nevében bizonyságot tegyen az emberiség előtt. Ez a Szerzet sok néven ismeretes. Például: a Hierofáns Szellemi Iskola, a Krisztus-Hierofánsok Misztériumiskolája, a Belső Egyház, Melkhisédek Rendje, a Rózsakereszt Szerzete, stb. A tanuló, aki ezzel a könyvvel megismerkedik, nézetünk szerint vegye úgy, mintha ez a Szerzet a következő fejezetekben közvetlenül hozzá fordulna. Ennél az érintkezésnél a szerző személyisége, vagy a Lectorium Rosicrucianum szervezeti felépítése csak hátteret képez. Ebből az következik, hogy ez a Szerzet, amelyről tanúskodni akarunk, senkinél sem jelentkezik egyesület, szervezet, vagy egyházi intézmény képében. Mi iskoláról beszélünk, és e könyv tanulmányozása közben Önök úgyszólván ennek az iskolának az előudvarában tartózkodnak. Itt azonban különleges iskoláról van szó. Ebben az iskolában az embert nem idomítják intellektuális módszerekkel, nem edzik a biológiai agytudatot, nincs vizsga, és diplomákat sem osztogatnak.

A szerző művei