Termékinformációk

A Szent Atyák nyomdokait követve
In memoriam Vanyó László
Szerző: Baán István (szerk.)
Megjelenés: 2003
Terjedelem: 443 oldal
Állapot: antikvár
Nyelv: Magyar
Termékazonosító: 532
Ár:
Ár:3,500 Ft

A könyv tartalmáról

TARTALOM
Joseph Ratzinger bíboros részvéttávirata 9
Erdő Péter prímás-érsek temetési szentbeszéde 11
Baán István: A 418-as karthágói zsinat dogmatikus kánonjainak recepciója
a bizánci egyházban. Adalék az eredeti bűn teológiájához a görög
hagyományban 15
Johannes B. Baue: Das Rotasquadrat. Sein Sitz im Leben 25
BOLBERITZ PÁL: Az etika megalapozása a keresztény értékrend tükrében 37
Boros István: Mózes látta a láthatatlan Istent. Mózes teofániája
Nüsszai Szent Gergely Mózes élete c. művében 55
Csizmár Oszkár: Szent Ambrus politikai műve 71
DOLHAI Lajos: A házasság szentségének története 91
Erdő Péter: A salus animarum suprema lex 111
Fodor György: Az ószövetségi eszkatológia fogság alatti s kora
fogság-utáni átalakulása 125
Prosper Grech: II simbolismo del vino nel Nuovo Testamento e
nell'antichitá cristiana 135
IVANCSÓ ISTVÁN: Nagy Szent Atanáz a bizánci egyház liturgikus szövegeiben 143
Kaulics lászló: Órigenész hermeneutikája a Periarkhón alapján 155
KÁPOSZTÁSSY BÉLA: Fest und Kultfrömmigkeit des jüdischen Volkes
in der História ecclesiastica bei Eusebius von Caesarea 177
KRÁNITZ MIHÁLY: A vallások és a kereszténység a 21. század kezdetén 185
Kuminetz Géza: A házasságra való előkészület kánonjogász szemmel 197
MÁRFI Gyula: A karizma jelentése és jelentősége 217
Németh László: Szent Hilárius egzegetikai módszerei a Máté
evangéliumához írt kommentár első két fejezetében 237
Orosz Athanáz: A tökéletesség életcélja és annak motivációi
a 4. századi szerzeteseknél 249
Pápai Lajos: Az Egyház az ökumenikus párbeszédben 279
PUSKÁS Attila: A bibliai kinyilatkoztatáson kívüli vallások
Hans Urs von Balthasar teológiájában 293
ROKAY ZOLTÁN: A Phótiosz-féle görög ortodoxia egy korabeli karoling
traktátus tükrében (Ratramnus Contra graecorum opposita c. műve) 317
Anton Strukelj: Origenes als Mann der Kirche 337
SZABÓ PÉTER: Megjegyzések a részleges zsinatok funkciójához és hatályos
szabályozásához (CIC 439-446. kán.) 345
Szuromi Szabolcs Anzelm O. Praem: Jean-Baptiste Pitra és műve, a
Iuris Ecclesiastici Graecorum História etMonumenta 375
Tarjányi Zoltán: Yves Congar ekkleziológiája 387
Thorday Attila: a „megismerés", illetve az „ismeret" fogalma
a Corpus Paulinumban 395
Tóth B. Damján: A bogumilizmus a XI-XII. század folyamán a Bizánci
Birodalom területén. Kapcsolatok a messzaliánus mozgalommal?. 405
TÖRÖK JÓZSEF: Patrisztikus műveltség a középkori Magyarországon 419
VANYÓ LÁSZLÓ szakirodalmi munkássága 427
Vanyó László életrajzi adatai 441

A szerző művei