Termékinformációk

Az álomról
Szerző: Sigmund Freud
Terjedelem: 60 oldal
Termékazonosító: 2544

A könyv tartalmáról

Az álomról
 
Freudnak egyik legnagyobb érdeme épp abban áll, hogy az álmokat kiemelte a babonák és rejtelmes jóslások homályából és tudományos pontossággal állapította meg az általa elemzett álmok értelmét és állította össze ezek alapján az álomelméletet. Maga az álomelmélet azonban még egy magasabb rangú szempontból is nagy jelentőségű dolog és jóval túlmegy azon, amennyi fontossága az álmok értelmezésének van. Tudniillik az álom nem valamely a nappali életünktől éles határokkal elválasztott lelkifolyamat, hanem nagyon is összefügg nappali életünkkel. Az ember nappal is álmodik, ezt álmodozásnak szokás nevezni és mindennapos dolog az életünkben. Freud észrevette, hogy a nappali álmodozásoknak a lelki mechanikája ép úgy folyik le, mint a tulajdonképeni álmoké - olvashatjuk a századelőn megjelent szövegben.

A szerző művei