Termékinformációk

A Próféta
Szerző: Kahlil Gibran
Megjelenés: 1996
Kiadó: Édesvíz
Terjedelem: 176 oldal
Állapot: Antikvár, jó állapot
Nyelv: Magyar
Termékazonosító: 872
Ár:
Ár:2,400 Ft

A könyv tartalmáról

 
A Próféta bölcseleti hitvallás az élet lényegesebb dolgairól. Egyéni, mint minden hitvallás. Hiszen csak a tételes hit merevül szabvánnyá: az, amit hinnem kell, de nem az, amit lelkem titkos rekeszében föltétlenül hiszek és vallok, az Úr ingyen kegyelméből. Tartozzam az egyistenhit bármelyik szárnyához, mint hívő keresztyén, zsidó, vagy muzulmán. Gibran épp ezt a láthatatlant, megfoghatatlant és végtelent kísérli meg költőin tükrözni. Mert prófétává lenni minden napkeleti elmének egyfajta mélylélektani igénye. Hiszen "az ismeret csak eszköz az ismeretlen közelítésére". Az érzékelhető világ e tekintetben ama csipetnyit lenézett keret csupán, amelyen a lényeg vízióként árad túl. Mert a "való világ" - a vaskos, a durva, az egyhangú - nem érdemel látnoki figyelmet; annak figyelmét, aki lát. Aki nem az ésszerűt követi, mert hiszen "csakis a szív értheti mindazt, ami az ész számára talány marad". A víziót - az ember és a Mindenség örök viszonylatát - csak jelkép érzékeltetheti. Titkát sem tudná bárminémű "teljes ismeret" valaha is feloldani. Ekként jutunk el "a múlt súlyától szabadult jövő" közegébe, hol is a politikai hittevés ugyanúgy helyet talál, mint az életbölcselet, vagy a költői szárnyalás. Mert feladatunk közös: "egy fényesebb jövő kapuját kitárni".
Gibran szerint, aki mindezt "hiszi és vallja", minden újításnak és minden törésnek egyetlen közös nevezője: az Igazság. Igazság híján a két ellentétes dinamika mindegyike értelmét vesztené. Az újítók és rontók ellentéte csak látszólagos: ki-ki az Igazságot keresi egy látszaton túli közegben.
 
Dzsibrán, Khalíl
más írásmóddal KHALIL GIBRAN, teljes arab nevén DZSUBRÁN KHALÍL DZSUBRÁN (szül. 1883. jan. 6. Bsarrí, Libanon - megh. 1931. ápr. 10. New York, USA), libanoni-amerikai író és festőművész, filozófiai értekezések, regények és misztikus költemények szerzője.
Elemi iskolai tanulmányait Bejrútban végezte, majd 1895-ben családjával együtt kivándorolt az Egyesült Államokba, Bostonba. 1898-ban visszatért szülőhazájába; tanulmányai során elsősorban arab nyelvből jeleskedett. 1903-ban ismét Bostonba költözött, itt jelentek meg első irodalmi esszéi, és itt találkozott Mary Haskell-lel, aki egész életében jótevője maradt. 1912-ben New Yorkban telepedett le; arab és angol nyelven írt irodalmi esszéket, elbeszéléseket, s emellett festészettel is foglalkozott.
Romantikus szemléletmódot tükröző irodalmi és képzőművészeti alkotásaira a Biblia, Friedrich Nietzsche és William Blake volt a legnagyobb hatással. Az írásokat a szerzőjük mélyen vallásos és misztikus természetéből fakadó túláradó líraiság jellemzi. Témáik: a szerelem, a halál, a természet, és a szülőföld utáni vágyódás.
Jelentősebb arab nyelvű alkotásai: Ará-isz al-Murúdzs (A völgy nimfái; 1910); Damá va Ibtiszáma (Könny és mosoly; 1914); al-Arváh al-Mutamarrida (A lázadó lelkek; 1920); al-Adzsniha al-Mutakasszira (Törött szárnyak; 1922); al-Avaszif (Viharok; 1923) és al-Mavákib (Felvonulások; 1923). Fontosabb angol nyelvű művei: The Madman (Az őrült; 1918); The Forerunner (Az előfutár; 1920); The Prophet (A próféta, 1923); Sand and Foam (Homok és tajték; 1926) és Jesus, the Son of Man (Jézus, az ember fia; 1928).
Encyclopaedia Britannica
 

A szerző művei