Termékinformációk

Fejlődő létrontás és örök hagyomány
Szerző: Baranyi Tibor Imre
Megjelenés: 2005
ISBN: 9789638602756
Terjedelem: 273 oldal
Állapot: új
Nyelv: Magyar
Termékazonosító: 2590

A könyv tartalmáról

Fejlődő létrontás és örök hagyomány
 
Amennyiben a tradíció az eredetről és a kezdetről szóló feltétlen bizonyosságot jelentő tudás, valamint ennek a fenntartottsága a világban folyamatos átadással, annyiban a világot a tradicionalitás élteti: a tradíció a világ Fénye. A szerző a fenti gondolat szellemében górcső alá veszi a vallások és szellemi irányzatok kapcsolatát a tradícióval. Témái között találjuk többek között a második világháborút, az apokalypsis-t, a metafizikát, René Guénont, a katolicizmust, a fatimai Mária-jelenéseket, az asztrológiát. Nem szenzációhajsza, nem üres zsurnalizmus, nem "tudománynak" elkeresztelt bosszúállás a középkori klerikalizmuson és nem profán filozófia, hanem a modern kor sivatagában oázisként felbukkanó elementáris erejű igazságkeresés eredménye az új és legújabb kor egyetlen lényeges eseménye: az egyetemes szellemi hagyomány újramegtalálása és felélesztési kísérlete. Ez mint lépés, az évszázadok óta tartó és egyre válságosabb hanyatlási folyamatnak bensőleg egy csapásra véget vet. Aki a Hagyomány valódi jelentőségét megértette, a világválságot kezelendő, többé nem valami új és még újabb után kutat, hanem – mintegy minden részleges lehetőséget kimerítve – a legősibbet tekinti az egyetlen teljes lehetőségnek. Nem alkalmazkodik a korhoz, hanem megérti és meghaladja a sötét korban a pusztulás szélére sodródott világot – mint válságos lét- és tudatállapotot – az intuitíve megismert eredeti rend fényében.
 
TARTALOM 
 
 
· Előszó helyett
· A huszadik századról
· A második világháború kitörésének és a Harmadik Birodalom bukásának okairól és körülményeiről
· A világkorszakok és az antitradíció formái
· A hagyományellenesség és a baloldal
· 666
· Eschaton és apokalypsis 
· "Hőhalál" vagy "nagy reccs" - vagy valami egészen más? A „világvége” modern elméletei és tradicionális teóriája
· A metafizikai tradíció
· Mágikus szolipszizmus
· Lét és tudat
· A metafizikai kettős: esszencia – szubsztancia
· A harc metafizikája
· René Guénon és a tradicionalitás
· Abyssus abyssum invocat - Gondolatok a tradicionalitás és a kortárs kereszténység kapcsolatáról
· Katholicizmus és metafizikai tradicionalitás
· A fatimai Mária-jelenések „titkai”
· Néhány szempont a magyarországi egyházak minőségi megítéléséhez
· Magyarság és őshagyomány: Turán
· Az okkultista nacionalizmusról
· Asztrológia és metafizika
· A világ kialakulásának modern és tradicionális magyarázatairól
· A „tutaj” és „túlpartra” való átkelés
· A spirituális megvalósítás veszélyei
 

A szerző művei